Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Thị Vân Anh)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 4_copy.jpg 23.jpg 34.jpg 13.jpg XQH.jpg Truong_sa.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hài hước

  Định nghĩa các môn học Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

  Tra từ điển trực tuyến


  Tra theo từ điển:  DE THI HSG HUYEN TIENG ANH 9 (2012-2013)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tô Thị Liên Phương
  Ngày gửi: 21h:32' 22-12-2012
  Dung lượng: 104.5 KB
  Số lượt tải: 1287
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012 2013
  MÔN: TIẾNG ANH
  Ngày thi: 21/12/2012
  Thời gian làm bài: 150 phút( Không kể thời gian giao đề)
  
  
  Họ và tên học sinh ..............................................................Nam (Nữ) .....................
  Số báo danh: ..............................................................................................................
  Học sinh trường: ......................................................................................................

  Họ và tên, chữ ký của giám thị
  SỐ PHÁCH
  
  
  Giám thị số 1: .................................................................

  (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)
  
  
  Giám thị số 2: .................................................................

  
  
  
  Quy định :

  1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.

  2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.

  3) Thí sinh không được kí tên hay dùng bất cứ kí hiệu gì để đánh dấu bài thi, ngoài việc làm bài thi theo yêu cầu của đề thi.
  4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì; không viết bằng hai thứ mực. Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xoá bằng bất cứ cách gì kể cả bút xoá. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các loại giấy khác. Không làm ra mặt sau của của tờ đề thi.
  5) Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.
  Điểm
  Họ và tên, chữ ký của giám khảokhảo
  SỐ PHÁCH
  
  
  
  Giám khảo số 1: ..........................................................
  (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)
  
  
  
  Giám khảo số 2: .............................................................

  
  
  
  PHÒNG GD&ĐT
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013
  Môn thi: TIẾNG ANH
  Ngày thi: 21 tháng 12 năm 2012
  Thời gian làm bài: 150 phút
  
  (Đề thi gồm 05 trang, thí sinh làm ngay vào bộ đề thi này)
  
  
  Question I: Choose the word that has the underlined parts pronounced differently from the others (1p):
  1. A. equal
  B. fashion
  C. champagne
  D. match
  
  2. A. economy
  B. occasion
  C. freedom
  D. logical
  
  3. A. invite
  B. river
  C. shrine
  D. primary
  
  4. A. encourage
  B. proud
  C. enough
  D. young
  
  5. A. invited
  B. arrived
  C. mentioned
  D. loved
  
   Question II. Choose the words that has a different stress pattern from the others (1p):
  1.A. practical
  B. designer
  C. minority
  D. occasion
  
  2.A. consist
  B. fashion
  C. design
  D. collect
  
  3.A. enjoyment
  B. pagoda
  C. collection
  D. business
  
  4.A. economical
  B. federation
  C. itinerary
  D. complication
  
  5.A. advertise
  B. deposit
  C. candidate
  D. institute
  
  Question III. Choose the word or phrase that best completes each sentence (2p):
  1. She speaks Chinese as ______ as I do
  A. good
  B. better
  C. very good
  D. well
  
  2. Jim is five centimeters ______ than Tom.
  A. taller
  B. tallest
  C. high
  D. tall
  
  3. The harder she works, the _______ money she earns
  A. better
  B. much
  C. more
  D. less
  
  4. Lucy answered the questions _______ than Sarah.
  A. intelligent
  B. more intelligently
  C. most intelligent
  D. more intelligent
  
  5. I knew they were talking about me ______ they stopped when I entered the room.
  A. because
  B. so that
  C. despite
  D. therefore
  
  6. The librarian told us not ______ reference books out of the library.
  A. to take
  B. taking
  C. take
  D. took
  
  7. When I came to visit her last night , she ______ a bath .
  A. had
  B. was having
  C. were having
  D. is having
  
  8. He has really worked hard so far, ______ he?
  A. does
  B. has
  C. doesn’t
  D. hasn’t
  
  9. Nobody liked the film, ______ ?
  A. does he
  B. doesn’t he
  C. did they
  D. didn’t they
  
  10. ______ the students in my class enjoy taking part in social activities.
  A. Many
  B. Most
  C. Most of
  D. The number of
  
  Question IV. Provide the correct form of the words in brackets (
  No_avatar

  Đề thi HSG của huyện Hạ Hòa các bạn không đúng như cấu trúc.

   

   

   

   

   

   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website thư viện của Trường THCS Hạ Hòa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.