Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Thị Vân Anh)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 4_copy.jpg 23.jpg 34.jpg 13.jpg XQH.jpg Truong_sa.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hài hước

  Định nghĩa các môn học Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

  Tra từ điển trực tuyến


  Tra theo từ điển:  Bai kiem tra thuc hanh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Thanh Toàn
  Ngày gửi: 23h:42' 05-03-2011
  Dung lượng: 15.5 KB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  §Ò KIÓM TRA 15 PHóT M¤N tIN HOC 7

  "a, Khëi ®éng Excel? T¹o b¶ng tÝnh d­íi ®©y"
  "b, Dïng c«ng thøc ®iÒn gi¸ trÞ vµo c¸c « cã dÊu ? trong c¸c b¶ng sau (chó ý tr×nh bµy ®Ñp):"

  B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 3/2011
  TT Chñ hé H×nh thøc SD ChØ sè tr­íc ChØ sè sau §iÖn tiªu thô
  1 Hoµng Minh Anh S¶n xuÊt 0 700 ?
  ? NguyÔn Quèc B×nh Kinh doanh 0 500 ?
  ? TrÇn Quèc Anh Tiªu dïng 0 200 ?
  ? NguyÔn ThÞ Lan S¶n xuÊt 0 600 ?
  ? TrÇn Ngäc HuyÒn Tiªu dïng 0 201 ?
  ? Lª ThÞ Thu Tiªu dïng 0 200 ?
  ? NguyÔn Thanh Xu©n Kinh doanh 0 300 ?

  H×nh thøc SD Sè hé TiÒn ®iÖn
  S¶n xuÊt ? ?
  Kinh doanh ? ?
  Tiªu dïng ? ?

  Chó ý: 1/ Gi¸ ®iÖn :
  Hé S¶n xuÊt : 3000 ®/sè
  Hé Kinh doanh : 1500 ®/sè
  Hé Tiªu dïng : 650 ®/sè

  2/ TiÒn ®iÖn = Gi¸ ®iÖn * §iÖn tiªu thô


   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website thư viện của Trường THCS Hạ Hòa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.